نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1998
 • نويسنده: irangeo
 • تاريخ: 6-07-1396, 17:31
[rating-type-1]
[/rating-type-1] [rating-type-2]
 • [rating-plus]Like[/rating-plus]
[/rating-type-2] [rating-type-3]
 • [rating-minus]امتیاز منفی[/rating-minus]
 • [rating-plus]امتیاز مثبت[/rating-plus]
[/rating-type-3]
6-07-1396, 17:31

دستورالعمل همسان (نقشه برداری هوایی)

دسته بندی: اخبار سایت

دستورالعمل همسان (نقشه برداری هوایی)
علم و فن اندازه گیری و تفسیر عکس به منظور جمع آوری اطلاعات عوارض برای تهیه نقشه فتوگرامتری نامیده می شود.
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2715
 • نويسنده: irangeo
 • تاريخ: 6-07-1396, 17:29
[rating-type-1]
[/rating-type-1] [rating-type-2]
 • [rating-plus]Like[/rating-plus]
[/rating-type-2] [rating-type-3]
 • [rating-minus]امتیاز منفی[/rating-minus]
 • [rating-plus]امتیاز مثبت[/rating-plus]
[/rating-type-3]
6-07-1396, 17:29

دستورالعمل همسان (میکروژئودزی)

دسته بندی: اخبار سایت

دستورالعمل همسان (میکروژئودزی)
مجموعه اقداماتی که بوسیله ابزار دقیق جهت رفتار سنجی و بررسی حرکات یک سازه بزرگ مانند سد و… با دقت بسیار زیاد و با استفاده از مشاهدات و محاسبات ژئودتیک و با هدف آشکار سازی جابجائی های آن می باشد.
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1952
 • نويسنده: irangeo
 • تاريخ: 6-07-1396, 17:26
[rating-type-1]
[/rating-type-1] [rating-type-2]
 • [rating-plus]Like[/rating-plus]
[/rating-type-2] [rating-type-3]
 • [rating-minus]امتیاز منفی[/rating-minus]
 • [rating-plus]امتیاز مثبت[/rating-plus]
[/rating-type-3]
6-07-1396, 17:26

دستورالعمل همسان نقشه برداری (کارتوگرافی)

دسته بندی: اخبار سایت

دستورالعمل همسان نقشه برداری (کارتوگرافی)
كارتوگرافی تكنيكي است كه با كوچك كردن خصوصيات فضايي (ابعاد) انواع مختلف اجسام و سطوح بزرگ مثل زمينهاي وسيع قسمتي و با تمام كره زمين، و يا يك كره آسماني سر و كار دارد، اين تكنيك پهنه‌هاي وسيع را كوچك مي‌كند تا قابل مشاهده شود.
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1754
 • نويسنده: irangeo
 • تاريخ: 6-07-1396, 17:24
[rating-type-1]
[/rating-type-1] [rating-type-2]
 • [rating-plus]Like[/rating-plus]
[/rating-type-2] [rating-type-3]
 • [rating-minus]امتیاز منفی[/rating-minus]
 • [rating-plus]امتیاز مثبت[/rating-plus]
[/rating-type-3]
6-07-1396, 17:24

دستورالعمل همسان نقشه برداری (ژئودزی)

دسته بندی: اخبار سایت

دستورالعمل همسان نقشه برداری (ژئودزی)
ریشه یونانی کلمه ژئودزی (Geodesy) معنای تقسیم زمین است اما اسم این دانش همچون اسم هندسه (Geo+metry) تنها ریشه‎ی تاریخی این دانش را نشان می‎دهد و همینطور که از نام این دو دانش مشخص است و با نگاهی تاریخی به این دو دانش می‎بینیم،
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1544
 • نويسنده: irangeo
 • تاريخ: 6-07-1396, 17:18
[rating-type-1]
[/rating-type-1] [rating-type-2]
 • [rating-plus]Like[/rating-plus]
[/rating-type-2] [rating-type-3]
 • [rating-minus]امتیاز منفی[/rating-minus]
 • [rating-plus]امتیاز مثبت[/rating-plus]
[/rating-type-3]
6-07-1396, 17:18

دستورالعمل همسان نقشه برداری (GIS)

دسته بندی: اخبار سایت

دستورالعمل همسان نقشه برداری (GIS)
در طی سالیان اخیر با افزایش سرعت و حافظه کامپیوترهای شخصی شاهد گسترش سریع کاربردهای داده های شبکه ای و تصویری در حوزه علوم نقشه برداری و اطلاعات مکانی بوده ایم.
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1611
 • نويسنده: irangeo
 • تاريخ: 6-07-1396, 17:12
[rating-type-1]
[/rating-type-1] [rating-type-2]
 • [rating-plus]Like[/rating-plus]
[/rating-type-2] [rating-type-3]
 • [rating-minus]امتیاز منفی[/rating-minus]
 • [rating-plus]امتیاز مثبت[/rating-plus]
[/rating-type-3]
6-07-1396, 17:12

دستورالعمل همسان نقشه برداری (آبنگاری)

دسته بندی: اخبار سایت

دستورالعمل همسان نقشه برداری (آبنگاری)
آبنگاري (هيدروگرافي) شاخه اي از علو م كاربردي است كه در باره اندازه گيري و توصيف عوارض فيزيكي درياها و منابع آبي ديگر و مناطق ساحلي مجاور آن ها و پديده هاي مرتبط با دريا نظير جزرو مد، جريان هاي آبي، حفاظت از محيط زيست و . . . بحث مي كند.